Theo kết quả thử nghiệm mới nhất và biểu giá tiền điện điều chỉnh từ tháng 11/2023, điều hoà Casper inverter sử dụng chỉ từ 4.000 đồng/đêm. Sau hai lần điều chỉnh biểu giá điện vào ngày 4/5/2023 và 9/11/2023, với đơn giá trung bình tăng 7,5%, người sử dụng điều hoà tiết kiệm điện […]