Theo kết quả thử nghiệm mới nhất vào ngày 07/11/2023 vừa qua tại Trung tâm Thử nghiệm kiểm định Phúc Gia, tủ lạnh multidoor EcoFresh RM-430VDM của Casper có mức tiêu thụ điện năng chỉ từ 2.500 VNĐ/ngày đêm. Thử nghiệm được đo lường trong thời gian tủ lạnh EcoFresh RM-430VDM hoạt động có tải […]